Draken aan de Lijn!    Getekend: 28  01 2019.

 

 

Draken aan de Lijn!

 

Ze Willen Ook Lekker Loslopen Eigenlijk. ( Z.W.O.L.L.E.).

 

Maar dat kan helaas niet, draken zijn vrij onrustige beesten en hebben in een stadscentrum hun lengte niet mee.

Dus daarom heeft de stad Zwolle gekozen voor aangelijnde draken.

 

Het is voor het winkelend publiek al onrustig genoeg:

Daar staat Aartsengel Michaël op de grote Markt van Zwolle; maar waar is de Draak?

Telkens angstvallig achterom kijken in de Luttekestraat, of de Diezerstraat; waar is ’ie?!

Voel ik de hete adem van een draak in mijn nek, of is het gewoon de Heater van een winkel?!

Dit is nu de realiteit van alle dag…

 

Er is een tijd geweest, dat alles wat duidelijker was, getuige het beeld op de top van de Michaëlkerk;

Aartsengel Michaël die met zijn lans de Draak in toom houd.

Maar die tijd is geweest; persoonlijke vrijheid voor al wat leeft, is meer op de voorgrond gaan staan.

Menselijker is het dan ook om de draak aan te lijnen en niet gelijk een lans in zijn keel te spiesen.

Een losloopgebied voor draken is er nog niet, gedacht wordt aan de uiterwaarden van de IJssel.

 

De draak is aangelijnd:

Als mens heb je zelf de touwtjes in handen om te beslissen tussen goed en kwaad.

 

 

 

 

...Eindverantwoordelijkheid...

Zwolle: Geboortestad van Herman Brood.

Fotogalerij Zwolle.  Eigen Foto's .

Museum: De Fundatie. Het zou me niks verbazen als  zich daarbovenop een draken - ei  bevind.

De Peperbus.

Uitzicht op de Grote Markt en Michaël kerk. 2012.

Uitzicht vanaf de Peperbus; het draken -ei, wordt gelegd. 2012.

De Sassenpoort in de steigers. 2012.

Mercurius houd toezicht hoog boven de Luttekestraat.

Thorbecke gracht. Thorbecke is aan deze gracht geboren.

Thorbecke; schrijver Grondwet van Nederland.

Fontein op het van Nahuysplein.

Deel vestingmuur Zwolle.

 

Fraaie Jugendstil - panden in Zwolle.

De Hoofdwacht, met op de achtergrond de Peperbus.

Het van Nahuys plein met op de achtergrond de Sassenpoort.

De Sassenpoort.

Voor de liefhebber:

Geschiedenis Zwolle in een notendop:

Zwolle als vaste nederzetting is in de middeleeuwen ontstaan op een dekzandrug tussen de IJssel en de Overijsselse Vecht aan het riviertje de Aa. Dit was een hoger gelegen en bewoonbare plek in het verder moerassige landschap. Zo'n plek werd destijds een 'suolle’ genoemd, hetgeen later veranderde tot Zwolle.

In 1230 kreeg Zwolle stadsrechten.

In 1438 verkreeg Zwolle stapelrecht van bisschop Rudolf van Diepholt

De keizer van het Heilige Roomse Rijk bevestigde in 1448 de stadsrechten van Zwolle door de stad op te nemen onder de steden van het Duitse Rijk. Zwolle trad als handelsstad toe tot de Hanze.

Handelsoorlog met Kampen: Karel van Gelre wordt heer van Zwolle.

In het begin van de 16e eeuw ging het handelsverkeer steeds meer via de Vecht en het Zwarte Water. Het Zwarte Water werd namelijk steeds belangrijker omdat de IJssel bij Kampen verzandde. Daarentegen werd het Zwarte Water, dat Zwolle met de Zuiderzee verbond, door landontginningen dieper; daardoor konden steeds grotere schepen de stad bereiken. Het gevolg was dat Zwolle een steeds groter deel van de handel van Duitsland naar Holland naar zich toetrok. Kampen besloot om haar IJsseltol te verplaatsen naar de monding van het Zwarte Water. Zwolle, dat daar geen tol wenste, nam dit niet. De keizer en de bisschop van Utrecht steunden Kampen. Daarop werd Zwolle in 1520 haar landsheer ontrouw. Sindsdien waren de Zwollenaren dus meinedig omdat zij zich niet hielden aan de eed van trouw, gezworen aan de landsheer. Het is een mogelijke verklaring voor de bijnaam van blauwvingers genoemd.

Een andere verklaring kwam later, toen Zwolle ten tijde van een wapenstilstand het klokkenspel uit de verbrande toren te koop aanbood aan Kampen. De Kampenaren zouden hiermee akkoord gaan, mits zij mochten bepalen hoe het bedrag werd betaald. Op een dag kwam er een wagen vol met geld: allemaal vierduitstukken en de Zwollenaren kregen blauwe vingers van het tellen van de koperen munten. Blauwvingers werd daarom de bijnaam voor de Zwollenaren.

De Zwollenaren zochten en vonden steun bij hertog Karel van Gelre. Maar hij stelde als voorwaarde dat Zwolle hem als landsheer zou erkennen. Dit gebeurde maar de oorlog met Kampen bleef woeden en legde de handel stil. Dat betekende o.a. dat de armoede en honger onder de Zwolse bevolking schrikbarend steeg en daarmee ook de ontevredenheid. Ten slotte, in 1524, kwam de bevolking in opstand en zette het Geldersgezinde stadsbestuur af. Zwolle kwam weer onder de bisschop van Utrecht.

Karel van Gelre was daar woedend over en deed een aanval op de stad. Maar de Zwolse bevolking lokte hem in de val: zodra de hertog tussen de binnen- en de buiten-Sassenpoort gekomen was werden de poorten gesloten. In die toestand kon men de hertog gemakkelijk beloften afdwingen. Hij hield zich daar echter na zijn vrijlating niet aan en hij begon de stad te belegeren. Dat is het enige beleg dat Zwolle ooit te verduren heeft gehad. Dankzij de verwoede tegenstand van de Zwollenaren en hulp van de steden Kampen en Deventer duurde het maar 24 dagen. Toen moest de hertog het beleg opbreken, hoewel hij met zijn kanonnen al flinke bressen in de noordelijke muur had geschoten. In december van dat jaar sloot de Gelderse hertog een verdrag, hierbij trok hij zijn aanspraken op Overijssel in.

 

De 80 – jarige oorlog. 1568 -1648.

Gedurende Parma's Negen Jaren was Zwolle met Kampen de enige Overijsselse stad die niet door de Spanjaarden werd heroverd.

In de Tien jaren van Maurits van Oranje was de stad een militaire basis waar vanuit Overijssel en Gelderland konden worden heroverd. De stad werd bovendien omgebouwd tot een vestingstad, met bastions een extra eiland (het Noordereiland) met daarvoor een nieuwe gracht (de Achtergracht). Op 2 augustus 1606 vond de Slag bij de Berkumerbrug plaats, waarbij het Spaanse leger onder veldheer Ambrogio Spinola werd tegengehouden.

Tijdens de in 1587 opgerichte en in 1648 erkende Republiek der Verenigde Nederlanden, tot de Franse tijd in 1795, had Overijssel geen echte hoofdstad: de staten bestond uit afgevaardigden van Deventer, Kampen, Zwolle en het Overijsselse Ridderschap. De vergaderingen vonden afwisselend plaats in een van de drie steden.

Na het vertrek van de Fransen werd Zwolle hoofdstad van de provincie Overijssel.

In 1837 werd op de Grote Markt de laatste doodstraf in Zwolle uitgevoerd.

In de Tweede Wereldoorlog werden 499 joodse inwoners van Zwolle door de bezetter weggevoerd en in concentratiekampen omgebracht. Ook zijn er op diverse plaatsen in de stad mensen gefusilleerd die zich op enigerlei wijze verzetten tegen de bezetter.

Zwolle werd op 14 april 1945 door Canadezen bevrijd.

 

Bron : Wikipedia.

 

Beeldend Kunstenaar Herman Lamers heeft het prachtige groen glazen beeld van Aartsengel Michaël ontworpen.

Het staat op de grote Markt te Zwolle. Sint Michaël is de beschermheilige van de stad Zwolle.