WEEST BEDAARD IN AL U DOEN.   Getekend: 15 03 2018.

 

Spreukborden uit de 18e - 19e eeuw, waren voor mij aanleiding om deze tekening te maken.

Vooral de spreuk: " Weest bedaard in al U doen ",  wilde ik uitbuiten.

Als ik mijn brood sta te smeren bij het aanrecht, komt er soms wel eens een vlieg mij gezelschap houden.

Nou denkt zo'n vlieg misschien dat ik dat op prijs stel, nou, niet dus en ik pak mijn  elektrische vliegenmepper.

Maar ja, dergelijke vliegenmeppers had je in de afgelopen eeuwen niet. Hoe pakte men dat destijds aan?!

Men schilderde in de 18e eeuw de wanden vaak blauw, dit had een vliegen werend effect.

Toch zal er af en toe een vlieg neergestreken zijn in zo'n keuken.

Ik heb een reactie getekend van iemand die er helemaal klaar mee is. En gaat voor maximaal trefzeker resultaat.

 

Het antieke pistool heeft een vuursteenslot, dit is een mechaniek die een vuursteen in een klem , langs een metalen plaatje laat krassen, waardoor een vonk ontstaat. Deze vonk laat het kruit ontbranden en de musketkogel is onderweg.

 

Links onder: Mesheften uit de 17e - en 18e eeuw waren soms van zilver en heel mooi versierd,

met allegorische voorstellingen op de zijkant en leeuwtjes of hondjes bovenop het mesheft.

 

rechtsonder: tin werd in de voorbije eeuwen veel gebruikt voor eten en drinken, denk aan de tinnen lepels bekers en kannen.

Tegenwoordig weet men dat tin lood bevat en dus giftig is voor de mens.

Een antieke kandelaar brengt licht in de donkere 18e eeuwse keuken.

 De vele kerven  in de broodplank laten zien, dat gebruiksvoorwerpen niet snel weggegooid werden.