E-TRECHT.     Getekend: 13 07 2019.

E-Trecht.

Alles gaat mee met de tijd, zo ook de dom van Utrecht.

Met behulp van NASA is de toren multifunctioneel geworden.

Een moderne oplaadpaal voor de vernieuwde Spaceshuttles met electromagnetische stuwkracht.

De Spaceshuttlevluchten hebben in de jaren 80 van de vorige eeuw indruk op me gemaakt.

Spectaculaire beelden op tv van lanceringen van deze Spaceshuttles.

Een raket die weer kan landen op de aarde.

En natuurlijk werden deze landingen van de Spaceshuttles ook wereldnieuws.

NASA heeft in totaal vijf ruimtewaardige spaceshuttles laten bouwen:

Atlantis, Challenger, Columbia, Discovery en Endeavour.

Op 12 april 1981 was Columbia het allereerste ruimteveer dat in een baan rond de aarde werd gebracht.

Daarna volgden Challenger (1983), Discovery (1984) en Atlantis (1985).

Endeavour (1992) werd gebouwd ter vervanging van Challenger, die in 1986 verongelukte.

In totaal, tot aan eind juli 2011, zijn er 135 missies gevlogen.

Daarvan zijn er twee fataal afgelopen, waarbij alle bemanningsleden en passagiers om het leven kwamen.

Op 28 januari 1986 explodeerde Challenger, 73 seconden na de lancering, waarna er geen commerciële satellieten meer met een spaceshuttle vervoerd mochten worden.

Op 1 februari 2003 verongelukte Columbia als gevolg van een beschadiging van het hitteschild, waardoor het ruimteschip de terugkeer in de atmosfeer niet overleefde.

Het gevolg was, dat er beslist werd dat in 2010 de spaceshuttles uit de vaart zouden worden genomen. De resterende shuttlemissies zouden worden gebruikt om het internationaal ruimtestation ISS (International Space Station) af te bouwen.   ( Bron Wikipedia).

Ondanks de tragiek van de Challenger en de Columbia, heb ik altijd veel bewondering gehad voor deze raketvluchten.

Het is Mens-eigen om te blijven ontdekken.

 

Om een regel van de hit: “Sign of the Times” van Prince uit 1987 te citeren:

“…It’s silly, no? When a Rocket Ship Explodes, and everybody still wants to fly…”

 

De tekening is uiteindelijk een mix geworden van de prachtige stad Utrecht en de beroemde Spaceshuttles.

Er is ook een knipoog naar de tijdreiziger Dr. WHO in de gedaantes van Tom Baker links vooraan

en David Tennant rechts vooraan. De Tardis (tijdmachine) staat als 17e eeuws pand uiterst rechts.

De Dom heb ik gebruikt als laadpunt voor E- Shuttles; een schone manier om de ruimte te verkennen.

De vijf Shuttles staan symbool voor de: Atlantis, Challenger, Columbia, Discovery en Endeavour.

En er schuilt ook hoop in; schone vliegtuigen zonder fossiele brandstof, voor onze kleine kwetsbare Planeet Aarde.

Voor een mooie toekomst!

Utrecht; een heerlijke stad om doorheen te dwalen! Hieronder een impressie met eigen foto's.

Rielekste Fietsenstalling!

Voor de geïnteresseerden:

Utrecht:

 Is een stad en gemeente in Nederland en de hoofdstad van de provincie Utrecht.

 

Met 352.795 inwoners (1 januari 2019) is Utrecht de vierde stad van Nederland naar inwonertal.

De stad bevindt zich in de Randstad en is centraal gelegen op een knooppunt van wegen,

spoorwegen en waterwegen, waardoor het een toonaangevende beurzen- en conferentiestad is

en het hardst groeiende economische centrum - vooral in de dienstensector - van zowel de Randstad als Nederland.

 

Utrecht was een van de eerste steden in het huidige Nederland met stadsrechten

en heeft een lange geschiedenis en een belangrijk historisch centrum.

Kenmerkend voor de stad zijn onder meer de werven en de Dom van Utrecht

(met de 112 meter hoge Domtoren) waaraan de stad de bijnaam Domstad ontleent.

 

De stad huisvest drie universiteiten waarvan de grootste de Universiteit Utrecht is.

Deze universiteit is de op een na grootste van Nederland.

 

De naam Utrecht is afkomstig van het Latijnse Traiectum en duidt op een plaats

waar in de Romeinse tijd de rivier de Rijn doorwaadbaar of over te steken was.

De 'U' komt van het Oudnederlandse woord uut, dat 'benedenstrooms' betekent .

Utrecht moet dus begrepen worden als 'uit-Trecht'.

 

Op en rond het huidige Domplein is de plaats waar de Romeinen rond 50 n.Chr. de basis voor de stad Utrecht hebben gelegd.

Aan de oever van de Rijn bouwden ze het castellum Traiectumvan hout en aarde.

Dit fort was onderdeel van de verdedigingsgordel langs de noordgrens van het Romeinse Rijk, de zogenaamde limes.

Tussen 50 en 270 n.Chr. werd het castellum vier maal herbouwd.

Na het vertrek van de Romeinen streden de Friezen en de Franken lange tijd om de vesting. De overgebleven ommuring leefde voort als de burcht Trecht.

 

In 690 stichtte de Angelsaksische missionaris en bisschop Willibrord binnen de grotendeels verlaten grenspost Utrecht

een geestelijk centrum met twee kerken, waar later nog een derde aan werd toegevoegd.

Hieruit ontwikkelde zich het complex van de aan Sint-Maarten gewijde Domkerk, de Sint-Salvatorkerk

en de tussengelegen Heilig-Kruiskapel.

Vanaf de achtste eeuw, met een onderbreking vanwege Vikingen, zetelde een bisschop in Utrecht,

dat daardoor het religieuze centrum van de Noordelijke Nederlanden was.

Vanaf de tiende eeuw kreeg de bisschop steeds meer wereldlijke macht.

Hij werd toen de belangrijkste vorst in de Noordelijke Nederlanden, die heerste over het Sticht.

 

Op 2 juni 1122 kreeg Utrecht stadsrechten bevestigd door keizer Hendrik V.

De bisschop verloor hierdoor veel invloed op de stad ten gunste van de kersverse stedelingen.

Deze mochten de stad nu omwallen, en nog in 1122 begon tevens de aanleg van de zuidelijke Oudegracht.

Utrecht bleef de grootste en welvarendste stad en het belangrijkste culturele centrum in de Noordelijke Nederlanden.

De welgestelden bouwden grote stenen huizen langs de Oudegracht,

vooral nadat rond het midden van de dertiende eeuw het gebruik van baksteen algemeen werd.

Langs de gracht zelf ontstonden de karakteristieke werven en werfkelders.

 

In 1304 deden de gilden een succesvolle greep naar de macht,

en zij zouden tot 1528 een grote rol in het stadsbestuur blijven spelen.

Met het graven van de Nieuwegracht eind veertiende eeuw was het stratenpatroon binnen de stad grotendeels voltooid

en het stadsgebied raakte grotendeels volgebouwd.

Opvallend is het grote aantal gasthuizen (opvanghuizen voor behoeftigen) dat in deze eeuw ontstond.

Een prestigeproject in de veertiende eeuw was de bouw van de Domtoren,

een van de hoogste torens die tot dan toe waren gebouwd.

Vanaf de late middeleeuwen tot het begin van de 19e eeuw kende de stad verschillende periodes

van botsingen en verschuivingen tussen en binnen verschillende machten,

door onder meer de reformatie, gilden en bezettingen door Spanjaarden en Fransen.

In 1636 werd de Universiteit Utrecht opgericht.

Vanaf het begin van de 19e eeuw werden, in ruime zin, nutsvoorzieningen aangelegd en uitgebreid,

wat de situatie voor de stad sterk verbeterde.

In de tweede helft van de 19e eeuw vond de eerste stadsuitbreiding plaats.

Na de Tweede Wereldoorlog werd Utrecht meer en meer een diensten- en kenniscentrum.

 

Bron : Wikipedia.

Utrecht was in de 18e eeuw één van de 7 verenigde Provinciën en had eigen muntslag.

Hieronder een Scheepjesschelling met in het Latijn: Utrecht:Traiect

Daaronder een koperen duit van de Stad Utrecht.

Concordia Res Parvae Crescunt: Kleine dingen groeien door Eendracht. ( Eendracht Maakt Macht). Gevel te Utrecht 2018.