Partnachklamm Pareidolie.    Getekend: 20 10 2023.

 

De Partnachklamm is een 702 meter lange- en ongeveer 80 meter diepe kloof, vlakbij Garmisch Partenkirchen in Duitsland.

De Partnachklamm is reeds 240 miljoen jaar oud.

 

Talloze mensen lopen door deze kloof, maar ziet iemand de versteende Stegosaurus?!

Daarom deze Stegosaurus wat duidelijker in beeld gebracht.

Deze Stegosaurus leefde 150 miljoen jaar geleden.

 

Pareidolie is een psychisch verschijnsel, een vorm van illusie waarbij iemand een zodanige interpretatie van onduidelijke of willekeurige waarnemingen heeft, dat hij hierin herkenbare dingen meent waar te nemen.

De reden voor het verschijnsel ligt er waarschijnlijk in dat de hersenen behoefte hebben aan het leggen van verbanden tussen verschillende elementen, ook als deze er eigenlijk niet zijn.

Hierbij moet vooral gedacht worden aan het herkennen van patronen die op gevaar kunnen wijzen, zoals het silhouet van een roofdier.

Bekende voorbeelden van pareidolie zijn het zien van gezichten of dieren in de wolken.

                                                                                                                                                                                                     Bron: Wikipedia.

Partnachklamm met zijn versteende Stegosaurus. 2023.