ODE AAN SCHOKLAND.   Getekend: 14 02 2018.

Schokland heeft me van jongs af aan gefascineerd. Schokland is een voormalig eiland in de Noordoostpolder.

Bewonerssporen gaan terug tot 4500 voor Christus. Op oude kaarten zie je Schokland en Urk als eilandjes in de Zuiderzee.

Schokland is nu een langgerekte verhoging in de Polder, met 3 woonterpen. In het noorden: Emmeloord met haven. (niet verwarren met het huidige Emmeloord, dat vernoemd is naar oud Emmeloord). In het midden : De Middelbuurt Ens (niet verwarren met het huidige Ens dat vernoemd is naar oud Ens), vervolgens woonterp de Zuidert en de Zuidpunt met kerkruïne. Het is heden ten dage een mooi gevarieerd fiets- en wandelgebied.

Van Schokland bestaan heel summier tekeningen uit de voorbije eeuwen en een prachtig schilderij van H. Koekoek uit 1860.

Het leek me een uitdaging om een tijdsbeeld te tekenen, waar ik praktisch geen voorbeeld van heb, zo is Ode aan Schokland ontstaan. De tekening laat Schokland in zijn geheel zien met alle woonterpen in de 18e eeuw. Een visser kijkt naar dit tafereel, een kalkstenen pijp rokend. Van deze pijpenkopjes zijn er talloze gevonden rond en op Schokland. Links heb ik een paal getekend met daarop loden penningen vastgenageld. Het zijn vuurbakenloden die een schipper verplicht moest kopen als belasting voor het bebakenen van de vaargeulen van de Zuiderzee en voor het onderhoud van de vuurbakens  rond de Zuiderzee.

Van links naar rechts op de tekening: De Zuidpunt; de Zuidert; de Middelbuurt en Emmeloord met haven. Op weg naar de haven Botters en Schokkers; vissersbootjes met weinig diepgang omdat de Zuiderzee ondiep was. Ook zijn er drijvende tonnen te zien.

Dit zijn de bakens waarvoor betaald moest worden. Op de Zuidpunt bij de kerk heb ik een vuurbaken getekend, tussen Zuidert en Middelbuurt een primitieve vuurbaken en links van Emmeloord nog een kleine vuurbaken.

Middelbuurt Ens, gezien vanaf de woonterp de  Zuidert.  Helemaal achteraan de haven van Emmeloord.         Eigen foto feb. 2018.

Stille getuigen van bewoning op Schokland op een molshoop.

21 02 2018.                                                                    Eigen Foto.

Schuilen voor een sneeuwbui in de Misthoorn.

Haven oud Emmeloord. 12 02 2018.                           Eigen Foto.

Kijk ook even op de mooie site van Werelderfgoed Schokland.


FLORA EN FAUNA OP SCHOKLAND.              Ieder seizoen wandel ik op Schokland.              Mijn mooiste foto's plaats ik hieronder.

Een ree, nieuwsgierig kijkend vanuit het riet. 18 05 2016.                                                                                                     Eigen Foto.

Kleine bonte specht. 12 02 2018.                            Eigen Foto.

Meikever. 26 05 2018.                                         Eigen Foto.

Biddende Buizerd. 12 02 2018.                                                                                                                                                        Eigen Foto.

De Zuidpunt. 18 01 2017.                                                                                                                                                                   Eigen Foto.

De Zuidert. 18 01 2017.                                                                                                                                                                  Eigen Foto.

Zicht op de Middelbuurt.  18 01 2017.                                                                                                                                              Eigen Foto.

Uitzicht vanaf de Zuidert.  18 01 2017.                      Eigen Foto.

Zicht op de Middelbuurt. 18 01 2017.                      Eigen Foto.

Over de Dijkjes terug naar de zuidpunt.  18 01 2017. Eigen Foto.

Een Roodborstje.  18 01 2017.                                      Eigen Foto.

Een groepje reeën bij het Schokkerbos.  18 01 2017.                                                                                                                    Eigen Foto.

Twee Grutto's tussen de Middelbuurt en de Zuidert.  30 03 2017. 's avonds.                                                                        Eigen Foto.

Torenvalk in het huisje op de Zuidert.  27 04 2017. Eigen Foto.

Kievit waakt over zijn nest.  27 04 2017.                 Eigen Foto.

Torenvalk biddend tussen de bomen.  26 12 2016.  Eigen Foto.

Torenvalk met buit.  28 01 2016.                            Eigen Foto.

Torenvalk biddend bij schelpenpaadje. 28 01 2016.  Eigen Foto.

Smakelijk eten!  28 01 2016.                                    Eigen Foto.

Ganzen in V - formatie over Schokland.  17 01 2016.                                                                                                              Eigen Foto.

Grassprietjes op de Zuidpunt. 17 01 2016.            Eigen Foto.

Gekapt hout. Schokkerbos 17 01 2016.                  Eigen Foto.

Avond valt over Schokland.  Zicht op de Zuidert.  17 01 2016.                                                                                          Eigen Foto.

Kerktorentje Middelbuurt.  17 01 2016.                Eigen Foto.

......     17 01 2016.                                                         Eigen Foto.

Kerkje Middelbuurt. 17 01 2016.                                 Eigen Foto.

Mooie wolkenlucht boven Schokland. 16 06 2015.     Eigen Foto.

Jonge Zwaluwen worden gevoerd.  16 06 2015.        Eigen Foto.

Het Lichtwachtershuisje. 25 05 2017.                        Eigen Foto.

De Haven van oud Emmeloord.  25 05 2017.             Eigen Foto.

Zicht op Oud Emmeloord met Lichtwachterswoning, vuurbaak en Misthoorn.  16 01 2016.                                               Eigen Foto.

In de slootrand langs schelpenpaadje: Een IJsvogel. 16 01 2016.

De IJsvogel een moment later.   16 01 2016.    Eigen Foto.

Uitzicht vanuit de Lichtwachterswoning. 04 09 2016. Eigen Foto.

Blik richting zuiden. 04 09 2016.                 Eigen (mobiel) Foto.

Klaprozen en gerst.  16 06 2015.                                Eigen Foto.

Hommel op distel. 05 07 2015.                                 Eigen Foto.

Libelle op waterput de Zuidert.  24 10 2015.       Eigen Foto.

Haver voor een veld van gerst.   05 07 2015.           Eigen Foto.

Prachtig veld met gerst op Schokland. 05 07 2015.                                                                                                                     Eigen Foto.

Gerst. Close Up. 05 07 2015.                                      Eigen Foto.

Klaverveld. 04 06 2017.                                            Eigen Foto.

Toevalstreffer: Buizerd op een paaltje voor het bord van Museum Schokland. 04 04 2019.

Foto genomen van respectabele afstand, anders was de vogel gevlogen...

Ik had 2 mei 2020, het geluk tijdens een wandeling zes lepelaars te zien landen voor het Museum te Schokland!

Een Torenvalk hield me gezelschap tijdens wandelingen in November 2020. 

Boven: Voor het Museum, op een prachtig kunstwerk. Onder: Op het monument voor de Binnenvaartschippers. En op de Dykjes.

Ook Zilverreigers waren in November goed vertegenwoordigd op Schokland !

De Middelbuurt met een zilverreiger erboven. November 2020.

De Zuidert: Een Libelle gebruikt de rug van een Zilverreiger als landingsbaan... November 2020.

Hieronder een 5 - tal foto's die ik 24 Maart 2021 heb gemaakt op Schokland.

Het betreft Grutto's en een Ree.

Hieronder: Mei 2021. Een Lepelaar heeft iets gevangen in de oude haven van Schokland.

Toen ik inzoomde, zag ik tot mijn verbazing dat het om een dikke baars ging, waar de lepelaar geen moeite mee had.

Onder: Misthoorn in de Mist.  Oktober 2021.

Onder: Omgeving gesteentetuin Schokland, 13 12 2022.

Hieronder; mijn andere Schokland gerelateerde tekeningen.